Nieuws

Nieuws !

Niet alleen heeft de Gemeente Den Haag  ons subsidie toegekend, we kregen in de beoordeling ook een prachtige opsteker:

‘De commissie is bekend met eerder werk van Chapel en Mees en de kwaliteit van beide actrices staat niet ter discussie. De thematiek van de voorstelling is actueel en spreekt tot de verbeelding. De vorm van de voorstelling ( visuele hoorspelen op locatie ) is onderscheidend. De commissie wil dit initiatief graag de mogelijkheid bieden zich steviger te wortelen in het Haagse culturele veld’.

Vervolgens kwam het verheugende bericht dat onze aanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds ook is gehonoreerd!

Direct gevolgd door het bericht dat Stichting Vrienden van de Appel ons subsidie toekent!!

Dit betekent dat we de voorstelling kunnen gaan maken. De voorbereidingen zijn in volle gang . Vanaf maandag 31 juli starten de repetities. Meer informatie  over de voorstelling volgt. De kaartverkoop start heel spoedig. We hopen je bij een van de voorstellingen te zien in september!

Hartelijks,Mees & Bell