Welkom op de site van Stichting C&C

Kernwaarden in het maken van onze producties zijn het hanteren van geschreven tekst en daarbinnen een scherp improvisatievermogen. Zodoende wordt er direct gereageerd op gebeurtenissen buiten de voorstelling zodat deze fris, uniek en op dat moment ontstaat. Wij maken gebruik van verschillende theatrale vormen om dicht op de huid van het publiek te zitten.

Zo maken wij onder andere visuele hoorspelen op locatie: dit zijn voorstellingen waarbij de acteurs zich in een andere ruimte bevinden dan het publiek, bijvoorbeeld achter glas. Het publiek kan via koptelefoons de acteurs horen en waant zich zodoende onbewust de bespieder. Ook maken we voorstellingen voor kleine, ongebruikelijke locaties. Door de indringende intimiteit van de voorstelling wordt de toeschouwer in een andere, meer kwetsbare staat gebracht.

De oprichters

Isabella Chapel

Isabella Chapel (‘s-Gravenhage 1968) studeerde in 1992 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Theater en Drama. Sindsdien heeft ze als freelance actrice gewerkt met regisseurs als Canci Geraedts, Guy Cassiers, Helmert Woudenberg, Jan Ritsema, Wim Meeuwissen, Inez Derksen en Ivar van Urk. Daarnaast was ze als actrice werkzaam bij Theatergroep Aluin van Erik Snel, Het Syndicaat van Daniëlle Wagenaar en Wurz van Jules Terlingen.

Vanaf 2006 is Isabella als actrice vast verbonden geweest bij Toneelgroep de Appel. Daar heeft zij vele voorstellingen gemaakt onder regie van Aus Greidanus, Geert de Jong, David Geysen, Aus Greidanus jr en Judith de Rijke en Arie de Mol.

Naast het toneelwerk was Isabella te zien in verschillende televisiefilms van de publieke omroep waaronder ‘Droog’ van Annemarie van de Mond, ‘Scooterdagen’ van Leonie de Boer en ‘Arthur’ van Roel Welling. Ook heeft zij vele hoorspelen gemaakt met Bert Kommerij, maker van radiodocumentaires en hoorspelen.

Voor de radio heeft zij vele commercials ingesproken, waaronder Vodafone.

Saskia Mees

Saskia Mees volgde vanaf 1974 de toneelschool in Amsterdam en studeerde in 1977 cum laude af aan de toneelschool Folkwangschule in Essen. Ze ontving de Folkwangprijs.

Daarna speelde ze bij verschillende gezelschappen en werkte als gastactrice gedurende 23 jaar bij Toneelgroep de Appel.

In 1999 richtte zij Alba Theaterhuis op, een getrapt talentontwikkelingstraject voor jongeren met diverse culturele achtergrond. Ze doceert inmiddels muziektheater aan het conservatorium in Rotterdam en Jeugdtheaterschool Rabarber en regisseert en begeleid verschillende projecten van professionele spelers en/of zangers.

Ook is ze als actrice af en toe betrokken bij diverse muziektheaterprojecten.

Doelstelling van de stichting

Doel van de stichting is het maken van producties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot theater-, toneel-, en televisieproducties; het geven van voorstellingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot theater-, toneel- en televisievoorstellingen, in beginsel gericht op een breed publiek; het houden van tentoonstellingen; het theatraal vormgeven van thema’s welke voortvloeien uit de samenleving, waarbij inhoudelijk het accent ligt op de kwetsbaren in de maatschappij; het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Lees hier het Beleidsplan 2017 – 2020

Stichting C&C is een culturele ANBI. Lees hier alles over wat dat betekent.

Bestuurssamenstelling
– De heer Johannes Pieter Pronk (voorzitter)
– Mevrouw Petra Antje Willemse (secretaris, penningmeester)
– Mevrouw Antoinette Jelgersma (bestuurslid)

Lees hier de Akte van Oprichting

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.

Verslagen
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
 

Artistieke leiding: Isabella Chapel
Zakelijke leiding: Fred van de Schilde
Publiciteit/Social Media/Verkoop: Anita Hofman |  HofmanHelpt Office Support