Privacy verklaring

Privacyverklaring

Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties hecht veel belang aan uw privacy. De gegevens die wij verzamelen slaan we op in een database die goed is beveiligd.

Contactgegevens:

Volendamlaan 66
2547 CJ Den Haag 
+31 6 400 84 997
KvK: 67488099

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Functie binnen het bedrijf (indien van toepassing)
 • Betaal- en factureringsinformatie zoals bankrekeningnummer (indien er financiële transacties (afgesproken) zijn.
 • IP-adressen en de activiteiten op onze website. Dat gebeurt anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar wel de browser, het IP-adres, het besturingsprogramma en bijvoorbeeld de domeinnaam van de website die u naar onze website heeft gestuurd.
 • We verzamelen verder geen gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen. Organisaties gelinkt aan onze website zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google en Google Analytics doen dit wel, als u onze website bezoekt. Tot de data van Google Analytics hebben wij toegang, maar deze gegevens zijn niet op persoonsniveau terug te leiden. 

Indien we uw gegevens op een andere wijze verkregen hebben dan hierboven genoemd, dan zullen we dit, evenals de bron waar uw contactgegevens van kregen, expliciet benoemen in het eerste contact.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het informeren over onze voorstellingen en/of het verzenden van onze nieuwsbrief. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening via de opt-out in de e-mail of door een bericht te sturen aan info@claudineclaudette.nl.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst of een betaling
 • Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en ons aanbod te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. We gebruiken hiervoor Google Analytics en Stats. Dat gebeurt anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar wel de browser, het IP-adres, het besturingsprogramma en bijvoorbeeld de domeinnaam van de website die u naar onze website heeft gestuurd.
 • Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en/of zolang dit wettelijk vereist is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Mensen die via de website hun e-mailadres doorgegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden – Tot uitschrijving via opt-out
 • Werknemers, zzp-ers, payrollers, stagiairs: Conform wettelijke verplichting.
 • Vrijwilligers: 5 jaar na laatste vrijwilligerswerk. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookieverklaring: cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres.  

Cookies kunnen zowel door Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties zelf worden geplaatst als door andere partijen zoals Google. 

Derden: Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen zoals bijvoorbeeld Facebook en YouTube. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website van Stichting Claudine & Claudette/C&C Producties en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd. 

Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de bezoeker al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Claudine & Claudette en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@claudineclaudette.nl.